स्थान : तारापुर, बोईसर, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र
यूनिट रिएक्टर प्रकार क्षमता (एमडब्ल्युई) वाणिज्यिक संचालन की तिथि
1 उबलते पानी रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) 160 अक्टूबर 28, 1969
2 उबलते पानी रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) 160 अक्टूबर 28, 1969
3 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 540 अगस्त 18, 2006
4 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 540 सितंबर 12, 2005संचयी उत्पादन दिसंबर - 2020 तक (वाणिज्यिक संचालन के बाद से)
यूनिट संचयी उत्पादन (एमयूएस)
1 49157
2 50702
3 52907
4 51589चालू वित्तीय वर्ष (2020-21) के दौरान उत्पादन सांख्यिकी :
यूनिट सकल उत्पादन (एमयूएस) क्षमता का घटक (%) अवधि
1 0 0 अप्रैल 2020 - दिसंबर 2020
1 0 0 दिसंबर 2020 - दिसंबर 2020
2 341 73 अप्रैल 2020 - दिसंबर 2020
2 0 0 दिसंबर 2020 - दिसंबर 2020
3 2692 76 अप्रैल 2020 - दिसंबर 2020
3 406 101 दिसंबर 2020 - दिसंबर 2020
4 3561 100 अप्रैल 2020 - दिसंबर 2020
4 374 93 दिसंबर 2020 - दिसंबर 2020पिछला वर्ष का उत्पादन सांख्यिकी :
यूनिट वर्ष सकल उत्पादन (एमयूएस) क्षमता का घटक (%) उपलब्धता घटक (%)
1 2019-2020 954 68 74
1 2018-2019 1322 94 97
1 2017-2018 174 12 18
1 2016-2017 1236 88 95
2 2019-2020 1234 88 90
2 2018-2019 937 67 74
2 2017-2018 1001 71 74
2 2016-2017 935 67 68
3 2019-2020 3827 81 81
3 2018-2019 4354 92 91
3 2017-2018 3680 78 77
3 2016-2017 4159 88 88
4 2019-2020 4522 95 95
4 2018-2019 4154 88 87
4 2017-2018 2013 43 43
4 2016-2017 4530 96 97