स्थान : तारापुर, बोईसर, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र
यूनिट रिएक्टर प्रकार क्षमता (एमडब्ल्युई) वाणिज्यिक संचालन की तिथि
1 उबलते पानी रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) 160 अक्टूबर 28, 1969
2 उबलते पानी रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) 160 अक्टूबर 28, 1969
3 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 540 अगस्त 18, 2006
4 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 540 सितंबर 12, 2005संचयी उत्पादन फरवरी - 2019 तक (वाणिज्यिक संचालन के बाद से)
यूनिट संचयी उत्पादन (एमयूएस)
1 48084
2 49006
3 45983
4 43104चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के दौरान उत्पादन सांख्यिकी :
यूनिट सकल उत्पादन (एमयूएस) क्षमता का घटक (%) अवधि
1 1201 94 अप्रैल 2018 - फरवरी 2019
1 108 100 फरवरी 2019 - फरवरी 2019
2 816 64 अप्रैल 2018 - फरवरी 2019
2 110 103 फरवरी 2019 - फरवरी 2019
3 3949 91 अप्रैल 2018 - फरवरी 2019
3 367 101 फरवरी 2019 - फरवरी 2019
4 3752 87 अप्रैल 2018 - फरवरी 2019
4 366 101 फरवरी 2019 - फरवरी 2019पिछला वर्ष का उत्पादन सांख्यिकी :
यूनिट वर्ष सकल उत्पादन (एमयूएस) क्षमता का घटक (%) उपलब्धता घटक (%)
1 2017-2018 174 12 18
1 2016-2017 1236 88 95
1 2015-2016 786 56 57
1 2014-2015 718 51 52
2 2017-2018 1001 71 74
2 2016-2017 935 67 68
2 2015-2016 500 36 43
2 2014-2015 1297 93 97
3 2017-2018 3680 78 77
3 2016-2017 4159 88 88
3 2015-2016 4530 96 97
3 2014-2015 4545 96 96
4 2017-2018 2013 43 43
4 2016-2017 4530 96 97
4 2015-2016 4573 96 98
4 2014-2015 3713 78 87