स्थान : रावतभाटा, कोटा, राजस्थान
यूनिट रिएक्टर प्रकार क्षमता (एमडब्ल्युई) वाणिज्यिक संचालन की तिथि
1 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 100 दिसंबर 16,1973
2 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 200 अप्रैल 1,1981
3 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 220 जून 1, 2000
4 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 220 दिसंबर 23, 2000
5 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 220 फरवरी 4, 2010
6 दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) 220 मार्च 31, 2010

 

संचयी उत्पादन मार्च - 2021 तक (वाणिज्यिक संचालन के बाद से)
यूनिट संचयी उत्पादन (एमयूएस)
1 11826
2 43460
3 33028
4 32860
5 20165
6 17654चालू वित्तीय वर्ष (2020-21) के दौरान उत्पादन सांख्यिकी :
यूनिट सकल उत्पादन (एमयूएस) क्षमता का घटक (%) अवधि
1 0 0 अप्रैल 2020 - मार्च 2021
1 0 0 मार्च 2021 - मार्च 2021
2 429 57 अप्रैल 2020 - मार्च 2021
2 93 92 मार्च 2021 - मार्च 2021
3 1699 88 अप्रैल 2020 - मार्च 2021
3 154 94 मार्च 2021 - मार्च 2021
4 1816 94 अप्रैल 2020 - मार्च 2021
4 156 95 मार्च 2021 - मार्च 2021
5 1427 74 अप्रैल 2020 - मार्च 2021
5 0 0 मार्च 2021 - मार्च 2021
6 2015 105 अप्रैल 2020 - मार्च 2021
6 172 105 मार्च 2021 - मार्च 2021

 

पिछला वर्ष का उत्पादन सांख्यिकी :
यूनिट वर्ष सकल उत्पादन (एमयूएस) क्षमता का घटक (%) उपलब्धता घटक (%)
1 2019-2020 0 0 0
1 2018-2019 0 0 0
1 2017-2018 0 0 0
1 2016-2017 0 0 0
2 2019-2020 1410 80 88
2 2018-2019 959 55 60
2 2017-2018 1555 89 93
2 2016-2017 1106 63 69
3 2019-2020 1705 88 97
3 2018-2019 1550 80 85
3 2017-2018 1877 97 100
3 2016-2017 1618 84 86
4 2019-2020 1688 87 88
4 2018-2019 1820 94 95
4 2017-2018 1656 86 86
4 2016-2017 1936 100 97
5 2019-2020 1946 101 96
5 2018-2019 1720 89 86
5 2017-2018 1974 102 98
5 2016-2017 1715 89 87
6 2019-2020 1703 88 84
6 2018-2019 1986 103 98
6 2017-2018 1543 80 79
6 2016-2017 1096 57 58